Nikdy nie je neskoro začať. Ak ste doteraz nemali to šťastie, vôbec to nevadí. Pripravíme vás, pomaličky, postupne, aby strach opadol a ostal iba rešpekt k týmto majestátnym zvieratám. Cesta ku koňom sa nám môže ukázať v rôznom veku, úplnou náhodou, silnou túžbou z minulosti, alebo splnením si priania z detstva. Zistíte, že toto je skutočný relax, čo vám chýbal. Vysadnutím na koňa vypnete hlavu a myšlienky sa budú uberať iba na jedno.

Sedím na koni, aká nádhera...